Welkom in Zoeterwoude - dorp.

Welkom bij het oranjecomité

Bestuur:

Voorzitter: Martie Paats

Penningmeester: Conny v.d. Hoeven.

Secretaris: Anneke de Jong - v.d. Salm

Bestuursleden:

Hans Olijerhoek,  Willem v.d. Hoeven.

Het Oranjecomité Zoeterwoude Dorp maakt geen gebruik van sponsoring.

Wilt u ons steunen, het rekeningnummer van het OCZ

is :             

                                                         NL59 RABO 0111634547

Welkom op de site van het Oranje Comité    Zoeterwoude Dorp


INFO@ORANJECOMITEZOETERWOUDE.NL


Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.


Mijn schild en de betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Koningsspelen 2013

Koningsdag 2019

Koningsspelen 2019 Sportterrein Haasbroek.